Nadala en recordança de Ricard Creus, que va morir a Anglès el 10 de novembre de 2021. Inclou el poema “Dos per sis: dotze i dotze: vint-i-quatre i dotze: trenta-sis”, extret del recull “Sis cremades sobre coure”. La nadala inclou una reproducció de la portada del llibre “Santa Bàrbara” dissenyada per la pintora Esther Boix, esposa de l’escriptor, traspassada el 2014, que va mantenir una estreta vinculació amb Anglès. Així mateix inclou una fotografia de Ricard Creus i Esther Boix en una visita que van fer a l’ermita convidats pels Amics de Santa Bàrbara.