Els goigs fan més goig

Les nostres festes, sovint d’origen remot i incert, són també el memorial d’un sant o una santa  a qui la comunitat s’encomana per demanar protecció. Els goigs són la composició poètica cantada en honor del sant o de la santa a qui ens encomanem, i també són el full de paper que conté una imatge, uns elements ornamentals i un determinat tractament tipogràfic. Pel que fa al contingut, generalment es tracta d’una lloa de les accions protagonitzades pel sant o per la santa que s’acaben amb una sol·licitud de favors.

 

Poca gent sap cantar els goigs de Santa Bàrbara que el dia de l’aplec s’entonen en acabar la celebració de la missa. Cada any ens refiàvem del Sr. Joan Taberner de Sant Martí Sapresa que per sort sempre portava la veu cantant. A causa de la seva avançada edat, en Joan ja fa un parell d’anys que no ve a l’aplec. Així que la junta dels Amics de Santa Bàrbara vam decidir d’anar a trobar-lo per intentar fer alguna cosa que eviti que els goigs es perdin. Va ser el diumenge 11 de desembre de l’any passat i hi vam anar acompanyats de l’Alex Boix que en va fer una gravació d’àudio i de la Carme Carrasquilla que posteriorment n’ha fet la representació gràfica en una partitura. Dels goigs de Santa Bàrbara no en sabem gaire res i haurem de procurar buscar-ne més dades històriques.

 

Antigament quan es volia popularitzar una devoció, no era estrany d’encarregar uns goigs perquè fer-ho semblava tota una garantia perquè aquella devoció arrelés. A vegades els goigs són idèntics a molt pobles, tant la música com també la lletra si s’adrecen al mateix sant. Els textos solen ser d’autors anònims i de poc valor literari. Aquest caràcter més o menys anònim ha afavorit una gran comunicació d’un lloc envers un altre i la necessitat de fer-ne una adaptació local ha provocat múltiples variacions sobre una mateixa peça originària.

 

Mentre no en tinguem més informació, de moment disposarem de la partitura per recordar-ne la tonada. També hem adaptat la lletra al català modern per tal que siguin de més bon cantar. Així el dia de l’aplec els goigs faran més goig.

Article publicat a la revista de les Gales d’Anglès (2012)