Un projecte que no s’atura

Els Amics de Santa Bàrbara tenim elaborat, d’ençà de la fundació de l’entitat l’any 1995, un projecte que engloba la totalitat de les obres que preveiem dur a terme dins el conjunt arquitectònic de l’ermita i la casa de l’ermità. D’aquest projecte ja se n’ha executat aproximadament el 40% i en destaquen els següents treballs ja finalitzats:

  • Remodelació de tota la coberta de l’ermita.
  • Repicat i rejuntat de la façana i del campanar de l’ermita.
  • Pavimentació de la planta baixa de la casa de l’ermità.
  • Reconstrucció de les parets de la planta pis de la casa de l’ermità.
  • Realització del forjat de planta pis de la casa de l’ermità.
  • Construcció d’una llar de foc

Es troben en fase de realització les obres següents:

  • Repicat i rejuntat de la tercera nau de l’ermita.
  • Condicionament de l’exterior amb murs de pedra i escales d’accés.
  • Execució del tancament de la planta primera de la casa de l’ermità.

 

A finals de setembre, després d’un merescut descans, començaran de nou les obres. Durant la temporada 98-99 els principals esforços es destinaran a la construcció de la coberta de la casa de l’ermità. Les obres consistiran en la col·locació de tres bigues mestres d’una secció de 25×30 cm, recolzades sobre dos pilars d’obra vista, i d’un sostre de bigues de fusta de secció quadrada de 18×18 cm, amb llates i rajola ceràmica de color vermell. Per tal de millorar l’aïllament tèrmic es preveu la col·locació de plaques de poliestirè extruït amb capa de protecció de ciment de pòrland de 4 cm de gruix armat amb tela de galliner. L’acabat de la coberta seguirà la mateixa línia arquitectònica de l’ermita: serà de teula àrab de color vermell. Es preveu col·locar una canal de coure a la part posterior de la casa de l’ermità i a la resta de façanes es farà un voladís format pel dibuix de rajoles ceràmiques d’elaboració manual.

Els Amics de Santa Bàrbara volem donar les gràcies una vegada més a totes les persones que, d’una manera o altra, han col·laborat en la realització d’aquestes obres i, al mateix temps, volem desitjar unes bones Gales a tothom.

Article publicat en el programa de les Gales (1998)