Torres d’alta tensió a la vista

Una de les satisfaccions més grans que ens produeix la visita a l’ermita de Santa Bàrbara és la fascinació de poder contemplar tot el pla de la Selva, amb els boscos, els camps, les masies i els pobles posats de manera harmoniosa sobre el paisatge. Malauradament, però, aquest equilibri a vegades es veu truncat en nom del progrés. Així, per exemple, la futura línia elèctrica de 400.000 volts que la companyia “Red Eléctrica Española” té la intenció de construir entre Sentmenat (Vallès Occidental) i Bescanó (Gironès), és un projecte que produirà un fort impacte visual sobre el territori. Per fer-nos una idea del que això suposarà ens convé saber que les torres més petites faran 35m d’alt, és a dir igual que un edifici d’onze plantes. Algunes poden arribar a més de 46m; tindran una amplària de 25m, amb una base de 10x10m i una zona d’estassada que pot arribar a ser de més de 60m.

Els Amics de Santa Bàrbara, així com moltes altres entitats del nostre municipi, ens hem adherit a la Coordinadora Antilínia Montseny-Guilleries. I no ho hem fet només per raons mediambientals (protecció dels espais naturals, augment del risc d’incendis forestals, etc.) sinó també perquè afecta la salut de les persones. Ja fa temps que les línies d’alta tensió generen una certa alarma social perquè produeixen un fort camp elèctric que associat al magnètic tenen importants efectes biològics en els éssers vius. Viure prop d’una torre d’alta tensió pot causar estrés, mal de cap i depressions i es considera un important factor de risc que pot provocar malalties cancerígenes. La distància de seguretat ha de ser d’almenys 1m per cada 1000 volts de tensió; així per una línia de 400.000 volts, els habitatges han d’estar situats a més de 400m de la línia.

L’oposició a la línia no significa necessàriament estar en contra del progrés, sinó tot el contrari, és una aposta a favor del desenvolupament de les energies alternatives. Per demostrar que aquesta línia no és necessària només cal remetre’ns a un informe de la mateixa REE (Red Eléctrica Española), divulgat per Greenpeace, segons el qual a Espanya hi ha un 37’15% de potència elèctrica excedent. Si això és cert,  perquè construir una nova línia d’alta tensió? Darrera la resposta a aquesta pregunta hi trobem amagats, com sempre, obscurs interessos econòmics i pressions corporativistes. Alguns països europeus, pressionats per una ciutadania cada cop més conscienciejada, s’han compromès a abandonar l’energia nuclear a principis del segle que ve. Com obtindran, doncs, l’energia? On la compraran? La solució sembla que passa pel nord d’Àfrica. Actualment REE té un acord tàcit per vendre electricitat a Portugal i al Marroc. A l’estret de Gibraltar ja hi ha en funcionament una línia submarina de 400.000 volts. Aquesta línia, però, és reversible, això vol dir que d’aquí a uns anys si el Marroc construeix centrals nuclears, l’energia elèctrica que allí es produeixi es podrà vendre a Europa. Per això interessa construir aquesta línia elèctrica: pel benefici que fan i faran transportant electricitat. Prova d’això és que la línia tindrà la seva continuïtat en una segona fase que enllaçarà Bescanó amb Baixàs (Rosselló).

Fruit d’aquest moviment contra la contaminació electromagnètica,  un grup de persones del nostre poble es planteja fundar una nova associació que s’integrarà a la coordinadora antilínia, amb l’objectiu d’intentar aturar aquest projecte, informar l’opinió pública, i participar en les actuacions conjuntes per fer un front comú  que anirà des del Vallès i  Osona fins la Selva i el Gironès. Aquesta nova associació que es donarà a conèixer públicament dintre de poc temps, serà oberta a tothom que hi vulgui participar.

Article publicat a la revista de l’Aplec de l’Agrupació Sardanista i Cultural Floricel (1999)