Mans a l’obra, encara

Els voluntaris que es fan càrrec de les obres de restauració de l’ermita de Santa Bàrbara encara han estat mans a l’obra durant tota la temporada passada i encara hi tornaran a la propera  un cop acabat l’estiu. Si bé les obres ja  es poden donar per  acabades sempre queden petits retocs per fer que ajuden a embellir l’ermita i el seu entorn.

De la feina feta durant la temporada 2002-2003 en destaquem la següent: Hem pintat la cuina i hi hem col·locat una campana extractora de fums. Hem acabat els lavabos. N’hi ha dos, un a l’exterior i un altre amb accés des de l’interior. Els lavabos són de una construcció nova adossada a la part posterior de l’edifici. Enguany hem posat  les teules a la teulada, hem  revestit les parets exteriors amb pedra, hem posat rajola a les parets interiors i rajoles de gres al terra i finalment hi hem  col·locat els sanitaris. També hem acabat el mur que protegeix la feixa de davant l’ermita i hem desenterrat una part de l’era per veure l’estat en que es troba i estudiar la possibilitat de refer-la. Hem arranjat la font i hem col·locat una taula i bancs de fusta al davant.

Cal destacar finalment que el dia  7 de desembre de l’any passat es va tornar a col·locar al seu lloc la campana de l’ermita, que havia estat retirada setmanes abans per netejar-la mitjançant la tècnica del sorrejament. El contrapès de la campana també és nou ja que l’anterior es trobava en molt mal estat; ha estat fet amb fusta de bolondo amb les inscripcions  “Amics de Santa Bàrbara 2002” a la cara frontal i “Els Amics de Santa Bàrbara al poble d’Anglès i a tots els que veneren aquest indret” a la posterior.

Article publicat al programa de les Gales (2003)

Junta dels Amics de Santa Bàrbara, any 2003