El Bisbe acudí a l’Aplec per beneir l’altar de la capella

El Bisbe de Girona, Jaume Camprodon, va ser rebut a Santa Bàrbara per la presidenta de l’Associació, Roser Pibernat, l’ermità, Lluís Furtià, i per l’alcalde d’Anglès, Josep M Bassols.

Després de visitar l’ermita el bisbe va signar en el llibre de l’associació i hi va deixar escrites aquestes paraules: “L’esforç dels Amics de Santa Bàrbara en la reconstrucció de l’ermita i la casa de l’ermità és un estímul que val la pena i per això els encoratjo i felicito per continuar endavant. Que Santa Bàrbara us ho gratifiqui amb abundor”.

La missa va ser concelebrada per Mn. Josep Padrós i per Mn. Marturi rector d’Anglès i presidida pel bisbe de Girona Jaume Camprodon.

El bisbe de Girona beneeix la capella durant la celebració de la missa de l’aplec.

Acte de proclamació del nou ermità de l’any. Lluís Furtià va lliurar les claus de l’ermita al seu successor Josep Caballé. El títol d’ermità es concedeix cada any de forma honorífica a una persona que s’hagi distingit pel seu treball i dedicació en la reconstrucció de Santa Bàrbara.

Article publicat en el programa de les Gales (2001)